Circulaire techniek

Lintire heeft als vooraanstaand recyclingbedrijf van autobanden altijd geïnvesteerd in productontwikkeling, logistiek en productieprocessen. De steeds wisselende vraag vanuit de markt heeft ertoe geleid dat Lintire en de zustermaatschappij Kargro Recycling participeren in nieuwe onderzoeksprojecten zoals ook het onderzoek naar devulkanisatie in samenwerking met de universiteit van Twente.

Voor Lintire is recycling van autobanden en innovatieve technieken onlosmakelijk met elkaar verbonden en daardoor een welhaast natuurlijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het bedrijf en de recyclingindustrie.

Lintire, een natuurlijke keuze.

Ambient rubber poeder en granulaat

Het ambient verwerken van end of life auto-en truckbanden is een circulaire verwerkingstechniek waarbij herwonnen rubberkorrels onder normale temperatuur worden verwerkt tot fijne poeders en granulaten met een open structuur, dit in tegenstelling tot de “non erratic” structuur die verkregen wordt bij de cryogene verwerkingstechniek.

Door toepassing van deze techniek verkrijgt het rubber-eindproduct bijzondere eigenschappen die geschikt zijn om verwerkt te worden in specialistische toepassingen.

Cryogeen rubber poeder en granulaat

Het cryogeen verwerken van end of life auto-en truckbanden is een circulaire verwerkingstechniek waarbij herwonnen rubberkorrels onder een zeer lage temperatuur worden verwerkt tot fijne poeders en granulaten.

Bij dit proces wordt vloeibare stikstof gebruikt om de rubberkorrels te bevriezen onder een temperatuur van -60 tot-100 graden Celsius. Hierna worden de bevroren rubber korrels verwerkt tot zeer fijne “non erratic “ poeders en granulaten. Door toepassing van deze techniek verkrijgt het rubber-eindproduct bijzondere eigenschappen die geschikt zijn om verwerkt te worden in specialistische toepassingen.

Ontijzeringstechniek Automatisch vulproces shreds

Nadat de shreds in betonnen silo’s zijn gestort, wordt de ontijzeringsinstallatie gevuld met shreds door een zogenaamde “Poliep”. Dit vulproces verloopt geheel automatisch.

Ontijzeringstechniek: Scheiden van rubber en ijzer uit shreds

Door een complex proces kan uit de shreds van vermalen afgekeurde autobanden, het ijzer uit rubberbanden worden gehaald. Door constant te meten of het ijzer nog rubberdeeltjes bevat kan het scheidingsproces steeds worden herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Hierbij staat de productzuiverheid van het gescheiden ijzer en rubber voorop. Het gescheiden rubber wordt verwerkt tot granulaten en fijne rubber poeders waarbij de zuiverheid van het eindproduct een belangrijke rol speelt. Ook voor de kwaliteit van staalproductie is de zuiverheid van het ijzer van groot belang.

Ontijzeringstechniek (Fe productie)

Met deze complexe techniek worden de shreds van vermalen afgekeurde autobanden gescheiden in rubberkorrels en ijzer. Uit de rubberkorrels maakt Kargro Recycling waardevolle granulaten en fijne poeders. Het herwonnen ijzer wordt verwerkt in ijzersmelterijen tot nieuwe hoogwaardige staalproducten.

Nieuwe terreinen en technieken in dienst van de circulaire economie

De wereldwijde bewustwording om onze wereld schoner en beter te maken voor ons nageslacht klinkt steeds luider. Voor Lintire is de zoektocht naar circulaire bandenverwerking een natuurlijke ontwikkeling waar geen enkel bedrijf, in welke branche dan ook, omheen kan.

Lintire en Kargro Recycling stimuleren nieuwe onderzoeksprogramma’s die nieuwe circulaire verwerkingstechnieken voor oude banden ontwikkelen. Het meest recente onderzoek dat wordt ondersteund is het de-vulkanisatieproces van rubber. Door de zwavelbruggen tussen de elastomeren in het rubber te verbreken ontstaat een rubberproduct dat gebruikt kan worden voor de productie van onder andere nieuwe banden.

Lintire is constant op zoek om de markt zo goed mogelijk te bedienen met nieuwe duurzaam geproduceerde hoogwaardige producten.